application_img

Эрчим хүч хадгалах зай

CSPOWER ГҮН ЦИКЛИЙН АГМ/ГЕЛЬ БАТАРЕЙ, ХАРГАЛТЫН НҮҮСРЭГЧИН БАТАРЕЙ, ГЭРИЙН НАРНЫ СИСТЕМ, САЛХИН СИСТЕМ, НАРНЫ ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛ ГЭМТ ХЭРЭГЛЭЭ.

Хөдөлгөөнт тэжээлийн батерей

CSPOWER 6V/8V гольфын тэрэгний аккумулятор, AGM START STOP машины аккумулятор, шүүрдэг машин, өргөгч зэрэгт зориулсан гүн циклийн батарей

Нөөц батерей

CSPOWER битүүмжилсэн хар тугалганы хүчлийн батарей, UPS, цахилгаан холбоо, насос, яаралтай тусламжийн гэрэл гэх мэт урд терминалын AGM гель батарей.